Homepage 2017-12-29T15:07:05+00:00

Od 1 lutego 2017 Silver Bullet Labs Sp. z o.o. realizuje w ramach Działania 1.2 Europejskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój projekt pt. Opracowanie zewnętrznego modułowego narzędzia do implementacji i optymalizacji zaawansowanej sztucznej inteligencji szerokiego zastosowania w grach wideo (nr POIR.01.02.00-00-0150/16).
W ramach prowadzonych prac powstanie komponentowy moduł do wprowadzania zaawansowanej Sztucznej Inteligencji w grach. Podstawowym zastosowaniem takiej SI będzie zwiększenie realizmu zachowania komputerowych graczy (zwanych również postaciami), które będą w sposób efektywny dążyć do osiągnięcia stawianych przed nimi celów (np. pokonanie człowieka w grze wojennej) a także będą adaptować swoje “zachowanie” do stylu gry przeciwnika.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie www.grail.com.pl

Szanowni Państwo,

W dniu 11 września 2017 roku Sąd Rejestrowy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego podmiot o nazwie: Silver Bullet Labs
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą wskutek przekształcenia Silver Bullet Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
Nowy podmiot  (Silver Bullet Labs Sp. z o.o.) przejął wszystkie prawa i wszystkie obowiązki spółki przekształcanej (Silver Bullet Solutions Sp. z o. o. Sp. K). W szczególności nowa spółka jest związana wszystkimi umowami zawartymi przez spółkę komandytową.
W związku z przekształceniem spółki, począwszy od dnia 11/09/2017 prosimy wszystkie dokumenty dotyczące naszej Spółki wystawiać
z następującymi danymi:

Silver Bullet Labs Sp. z o.o.
Al. Solidarności 115, lok. 2
00-140 Warszawa
NIP 525-253-98-47

Równocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem spółka przekształcana, czyli Silver Bullet Solutions Sp. z o. o. Sp. K . jest wykreślana z rejestru. Prosimy zapoznać się z wypisem z KRS: http://www.silverbullet.pl/RP_694422_1_20170911143359.pdf

Likwidujemy czarne dziury,
w których giną sprawy

Dostarczamy autorskie rozwiązania informatyczne przeznaczone do pracy grupowej i wspierające procesy zachodzące w organizacjach świadczących usługi dla klientów biznesowych. Nasza oferta adresowana jest do podmiotów wymagających rozwiązań dostosowanych do swojej specyfiki, pozwalających wspierać procesy decydujące o przewadze konkurencyjnej i wyróżniające firmę na rynku.

Nasze działania zaczynamy od fazy analitycznej obejmującej, wspólne z klientem, określenie sposobu realizacji celów organizacji. Następnie prowadzimy warsztaty pozwalające określić zakres dostosowania standardowych modułów platformy Argentum. Na tej podstawie wdrażamy gotowe rozwiązanie adresujące specyficzne potrzeby klienta. Oferujemy stałą opiekę powdrożeniową.

Pełna kontrola nad procesami

  • Sprawne procesowania zapytań, zleceń i spraw

  • Zachowanie standardów obsługi

  • Monitorowanie standardów czasowych obsługi zgłoszeń przez poszczególne komórki organizacyjne

  • Natychmiastowy dostęp do informacji zarządczej związanej z nadzorowanymi procesami

  • Automatyzacja działań rutynowych

  • Łatwy dostęp wszystkich informacji i dokumentów związanych z procesowanymi zgłoszeniem

  • Przestrzeganie procedur obsługi spraw dzięki definiowaniu workflow

  • Śledzenie historii obsługiwanych spraw

Wszystkie informacje w zasięgu ręki!

Systemy oparte o rozwiązanie Argentum pozwalają na obsługę nadchodzących zgłoszeń i zleceń, monitorowanie stanu spraw obsługiwanych przez różne działy organizacji oraz automatyzację działań związanych z akcjami typu follow-up. Ważnym aspektem funkcjonowania systemu jest możliwość natychmiastowego łączenia spraw z poszczególnymi umowami i konkretnymi urządzeniami będącymi przedmiotami umowy oraz przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z prowadzonymi sprawami. System umożliwia prowadzenie analiz związanych z kontrolą jakości.

Przykładowe zastosowania systemów Argentum

Standardowe, przetestowane moduły. Dostosowana konfiguracja. Procesy różne, jak różne są organizacje.