Homepage 2017-06-27T08:18:04+00:00

Likwidujemy czarne dziury,
w których giną sprawy

Dostarczamy autorskie rozwiązania informatyczne przeznaczone do pracy grupowej i wspierające procesy zachodzące w organizacjach świadczących usługi dla klientów biznesowych. Nasza oferta adresowana jest do podmiotów wymagających rozwiązań dostosowanych do swojej specyfiki, pozwalających wspierać procesy decydujące o przewadze konkurencyjnej i wyróżniające firmę na rynku.

Nasze działania zaczynamy od fazy analitycznej obejmującej, wspólne z klientem, określenie sposobu realizacji celów organizacji. Następnie prowadzimy warsztaty pozwalające określić zakres dostosowania standardowych modułów platformy Argentum. Na tej podstawie wdrażamy gotowe rozwiązanie adresujące specyficzne potrzeby klienta. Oferujemy stałą opiekę powdrożeniową.

Pełna kontrola nad procesami

  • Sprawne procesowania zapytań, zleceń i spraw

  • Zachowanie standardów obsługi

  • Monitorowanie standardów czasowych obsługi zgłoszeń przez poszczególne komórki organizacyjne

  • Natychmiastowy dostęp do informacji zarządczej związanej z nadzorowanymi procesami

  • Automatyzacja działań rutynowych

  • Łatwy dostęp wszystkich informacji i dokumentów związanych z procesowanymi zgłoszeniem

  • Przestrzeganie procedur obsługi spraw dzięki definiowaniu workflow

  • Śledzenie historii obsługiwanych spraw

Wszystkie informacje w zasięgu ręki!

Systemy oparte o rozwiązanie Argentum pozwalają na obsługę nadchodzących zgłoszeń i zleceń, monitorowanie stanu spraw obsługiwanych przez różne działy organizacji oraz automatyzację działań związanych z akcjami typu follow-up. Ważnym aspektem funkcjonowania systemu jest możliwość natychmiastowego łączenia spraw z poszczególnymi umowami i konkretnymi urządzeniami będącymi przedmiotami umowy oraz przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z prowadzonymi sprawami. System umożliwia prowadzenie analiz związanych z kontrolą jakości.

Przykładowe zastosowania systemów Argentum

Standardowe, przetestowane moduły. Dostosowana konfiguracja. Procesy różne, jak różne są organizacje.